Några nya rutiner vid leverans

2021-01-12: Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) tar löpande emot synpunkter och förbättringsförslag som vi sedan arbetar för att möta. Från och med nu gäller nya rutiner för aviserade hemleveranser, ny tidsgräns för akuta leveranser samt nya utlämningsställen.

Avisering vid hemleverans

Vid förskrivningar anges om leveransen ska föregås av telefonavisering. Ska din beställning telefonaviseras försöker distributören Schenker nå dig som mottagare för avisering av hemleveransen. Från och med måndag 18 januari kommer Schenkers kundtjänst försöka nå dig per telefon två gånger första dagen och en gång andra dagen. Är det ingen som svarar skickas ett brev. Har du fått en brevavisering behöver du återkomma till Schenker inom 7 arbetsdagar, därefter makuleras beställningen.

Aviserad hemleverans inom tidsfönster på tre timmar

Från och med torsdag 14 januari kommer telefonaviserade hemleveranser ske inom tidsfönster på tre timmar den överenskomna dagen. Du som mottagare av paketet behöver därmed inte vänta på leveransen hela dagen.

Distributören Schenker ringer för att avisera leverans inom ett tidsfönster på tre timmar en viss dag. Passar inte tidsfönstret erbjuds hemleverans utanför dörr eller till utlämningsställe. Kommer ni överens om att ändra leveransen till hemleverans utanför dörr sker leverans mellan kl.8-16.30.

Ny tidsgräns för akutleverans

Förskrivare kan i vissa fall begära akut leverans av förbrukningshjälpmedel för leverans näst kommande arbetsdag. Ny tidsgräns för när senast förskrivarna kan lägga en order för akutleverans är kl.14 i stället för som tidigare kl. 13. 

Brings eller PostNords utlämningsställen

Leveranser till utlämningsställe kan vara till PostNord eller Brings ombud. Leveransadressens postnummer styr vilket utlämningsställe.