Arbetsförhållanden hos chaufförer

2021-02-03: FHH har tagit del av informationen som sprids i media om arbetsförhållanden för chaufförer som arbetar på uppdrag av Best Transport. Hemleveranser av förbrukningshjälpmedel levereras av Best och FHH ser allvarligt på påståendena som framkommit.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH)/Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har avtal med Schenker Dedicated Services som i sin tur har avtal med Best Transport för hemleveranser av våra förbrukningshjälpmedel.

FHH/SLSO, liksom Schenker Dedicated Services och Best Transport tar påståendena som framkommit i media på allvar.

Vi och Schenker Dedicated Services följer nu de åtgärder som Best Transport vidtar gällande chaufförernas arbetsvillkor.