Inkontinenshjälpmedel - artiklar saknas på vissa funktionsrader

2022-06-03: Det nya avtalet för inkontinenshjälpmedel trädde i kraft 1 juni 2022. Du som förskrivare kan märka av att det saknas artiklar på vissa funktionsrader. I nuläget är dessa inte förskrivningsbara i Beställningsportalen men vi arbetar för att de ska vara möjliga att förskriva framöver.

De funktionsrader som är berörda:

  • 092406 Tappningakateter utan glideffekt
  • 092490 Dilatationskateterar
  • 092705 Kateterpropp
  • 093015 Tvättbara inkontinensbyxor för barn
  • 093036 Tvättbara inkontinensbyxor för vuxna

Vid frågor, vänligen hör av er till vår förskrivartelefon. Telefonnumret hittar du i inloggat läge i Beställningsportalen. 

Publicerad 2022-06-03