Nytt avtal diabeteshjälpmedel

2022-06-17: Ett nytt avtal för diabeteshjälpmedel trädde i kraft 15 juni 2022. Du som förskrivare kommer eventuellt märka av att det saknas vissa artiklar i Beställningsportalen som du tidigare har förskrivit. Du behöver då göra en ny förskrivning av en likvärdig artikel.

Ersättare för artikel som utgått

Nedan ger vi tips på hur du kan tänka när du väljer ersättare för en artikel som utgått. 

Pennkanyl 

Välj en pennkanyl med samma längd och G (Gauce=grovlek). Ju högre G, desto tunnare kanyl. 

Lancett

Välj en likvärdig lancett med samma längd och G (Gauce=grovlek). Ju högre G, desto tunnare lancett. 

Teststickor för kontroll av b-glucos/ketoner

Teststickorna kan inte ersättas av någon annan teststicka då de hör ihop med sin speciella mätare. Om du behöver byta ut teststickan måste du även byta ut mätaren till en mätare som hör ihop med den nya teststickan. 

Publicerad 2022-06-17