Ändring egenavgift inkontinenshjälpmedel

2022-04-01: Idag ändras avgiften till 250kr per 12-månadersperiod. Detta berör de patienter som påbörjar en ny avgiftsperiod från 1 april.

Läs om patientavgifterna på 1177.se