Fax ersätts av mejl - ny rutin för förskrivning utanför Beställningsportalen

2021-09-01: Idag stängs faxnumret till Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) och en ny rutin för förskrivning utanför Beställningsportalen gäller: blankett för förskrivning är nu helt utan personuppgifter på patient och ska i stället mejlas till FHH.

Nya rutinen

Blanketter för förskrivning och uttag utanför Beställningsportalen har uppdaterats så de inte innehåller några personuppgifter på patient. Det innebär att de kan mejlas i stället för att faxas - en snabbare och enklare kommunikation.

FHH:s kundtjänst tar emot mejlet och ringer förskrivaren för komplettering av personuppgifterna. 

Därefter administreras beställningen. 

Förskrivare som ändå faxar FHH efter 1 september kommer att få ett svar i sin fax att meddelandet inte kommit fram till mottagaren. 

Vilka förskrivningar berörs?

Förändringen gäller endast de förskrivningar som inte går att göra i Beställningsportalen:

Bakgrund till förändringen

Samtliga hjälpmedelsverksamheter i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ska sluta använda fax för meddelanden med personuppgifter på patient.

FHH:s faxnummer har endast använts till förskrivning och uttag av förbrukningshjälpmedel, och då i de fall det inte går att administrera enligt den ordinarie rutinen i Beställningsportalen. 

Eftersom den nya blanketterna för förskrivning inte innehåller personuppgifter, kan också mejl ersätta fax som kommunikationskanal.