Nytt avtal inkontinenshjälpmedel

2022-05-05: Den 1 juni 2022 kommer ett nytt avtal gällande inkontinenshjälpmedel träda i kraft.

Förändringar i sortimentet - ta hjälp av vår Konverteringsguide

Det nya avtalet kommer att innebära förändringar i sortimentet. För att se utgående och nya artiklar i sortimentet kan du ta hjälp av vår Konverteringsguide, som du inom kort hittar under rubriken Nyheter på Beställningsportalens startsida.

Felfällning om artikeln saknar likvärdig ersättare

Förskrivningar av utgående artiklar som inte kan ersättas av annan likvärdig, kommer att felfällas med start 1 juni. Detta betyder att patienten inte kommer att få en leverans. Observera att samtliga artiklar i beställningen kommer att felfällas och behöver förskrivas på nytt.

Åtgärda felfällningen

För att åtgärda felfällningen och säkerställa leverans till patienten behöver du göra en ny förskrivning på en artikel inom samma funktionsområde. Detta gör du genom att söka upp artikeln i det så kallade ”funktionsträdet” som du hittar under rubriken Ny beställning och därefter Ny förskrivning. Felfällningen ser du under ”Ärenden att åtgärda” när du loggar in i Beställningsportalen och informationen skickas också via e-post.

Ersättningsartikeln har likvärdig funktion

I de fall det finns en likvärdig artikel med samma funktion som kan ersätta den utgående artikeln, kommer denna levereras i stället. Det är funktionen som ersätts vilket betyder att det levereras en artikel med likvärdig funktion, men från exempelvis en annan leverantör.

Eventuellt missnöje från patient

Vissa patienter kan uppleva att de fått en felaktig artikel levererad när de tagit emot en ersättare. I de fall patienten inte är nöjd med ersättande artikel kan du som förskrivare makulera förskrivningen på den utgående artikeln och förskriva annan artikel som finns med på nya avtalet.

Publicerad 2022-05-05