Restsituation förbrukningsprodukter

Just nu upplever vi en ansträngd restsituation inom vissa av våra produktområden, främst näringsartiklar.

Detta beror framför allt på brist på råvara som används i produkten eller brist på råvara som behövs till förpackningen. 

Nuvarande restsituation förväntas fortsätta ett tag framöver.

Vi arbetar tätt med våra produktleverantörer för att hela tiden vara uppdaterade om den aktuella situationen.