Avvikelse, reklamation och synpunkter

Har något blivit fel vid leveransen? Är hjälpmedlet skadat eller har du något annat du önskar berätta för oss?

Reklamation och synpunkter

Är det något fel på levererat hjälpmedel ber vi dig kontakta oss för att göra en reklamation. Kanske är det något annat i vår hantering som du undrar över eller önskar ge återkoppling på? Kontakta oss gärna så vi kan ta lärdom och bli bättre!

Avvikelse

Skulle det vara något allvarligt fel på hjälpmedlet eller vår hantering, ska en så kallad avvikelse skrivas. Det kan både vi på Förbrukningshjälpmedel i hemmet göra eller du som förskrivare, beroende på vem av oss som patienten kontaktar och om vi bedömer ärendet som allvarligt.

Du som förskrivare skriver avvikelsen själv och rapporterar till oss. Har du HändelseVis kan du göra en avvikelse genom det systemet och därefter handlägger vi ärendet. Har du inte HändelseVis ber vi dig skriva en avvikelse (utan patientuppgifter) per e-post eller post och skriva i ärenderaden AVVIKELSE. Vi kommer då kontakta dig för mer information.