Enstaka ärende utanför ordinarie sortiment

I vissa fall möter inte de förbrukningshjälpmedel som är i publicerat sortimentet på Beställningsportalen patientens medicinska behov.

Har patienten provat allt inom ordinarie hjälpmedelssortiment men det medicinska behovet ändå inte täcks - och det finns andra förbrukningshjälpmedel på marknaden som skulle möta patienten behov? Ta då kontakt med våra konsulenter! 

Tillsammans med sortimentsansvarig konsulent görs en bedömning av hjälpmedelssortimentet i förhållande till patientens behov. I de fall där hjälpmedelsbehovet täcks av en artikel som inte finns i upphandlat ordinarie sortiment behöver du fylla i en ansökan om enstaka ärende utanför ordinarie sortiment. Ansökan gäller endast den aktuella patienten.

Enstaka ärende

Uppgifter om dig som förskrivare

Bakgrund

Bedömning ska göras utifrån Hjälpmedelsguidens beslutsstöd (länk till Vårdgivarguiden)

Information om artikeln

Patienten har testat andra alternativ