Utomlänspatient

Utomlänspatient är en patient som är folkbokförd i annat län eller region än Region Stockholm och har tagit kontakt med sjukvården i Region Stockholm.

Bedöms det att patienten har behov av ett förbrukningshjälpmedel ska du som förskrivare ta kontakt med hjälpmedelsverksamheten i patientens hemlän eller hemregion för att få rätt faktureringsadress.

Därefter kan du lägga beställningen enligt ordinarie rutin i Beställningsportalen. För utomlänspatienter gäller ett uttag per förskrivning och leveransadress måste vara inom Stockholms län. Ange hemlänets/hemregionens fakturaadress med referenskod, kostnadsställe eller namn på referensperson.