Behov av hjälpmedel

Har du behov av hjälpmedel ska du ta kontakt med din förskrivare. Det är ditt medicinska behov som ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en bedömning, där du själv också är delaktig.

Utan en medicinsk bedömning och förskrivning från din förskrivare finns ingen möjlighet att lämna ut förbrukningshjälpmedel.

Film om förbrukningshjälpmedel

Filmen är en kort information om hur du kan få förbrukningshjälpmedel och vilka eventuella egenavgifter som gäller.

Film about home aid products

Short film with English subtitles, on how you can get home aid products and the fees that may apply.

See the film at YouTube

See the film at Vimeo