Behov av hjälpmedel

Har du behov av hjälpmedel ska du ta kontakt med din förskrivare. Det är ditt medicinska behov som ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en bedömning, där du själv också är delaktig.

Utan en medicinsk bedömning och förskrivning från din förskrivare finns ingen möjlighet att lämna ut förbrukningshjälpmedel.