Hjälpmedel utanför kloka hjälpmedelslistan (Enstaka ärende)

Du som förskrivare ansvarar för att följa regelverket för förskrivning av artiklar utanför ordinarie sortiment.

Regelverket hittar du i Vårdgivarguiden:   Generella förskrivningsprinciper hjälpmedel | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

För att förskriva enstaka ärendet behöver patienten först ha provat ut befintligt sortiment. I de fall där det inte är möjligt för patienten att prova sig igenom sortiment ska detta dokumenteras och anges med motivering varför ett sådant behov finns.


Innan du fyller i formuläret

Som förskrivare behöver du bedöma artikelns nytta/effekt och frekvens av förskrivning. Länken till beslutstöd i Vårdgivarguiden Beslutstöd| Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se).

 

I formuläret nedan behöver du ange:

 • Förskrivningsreferensnummer från tidigare förskrivningar för aktuell patient. Detta nummer behövs för att vi ska kunna identifiera patienten på ett patientsäkert sätt.

  Tänk på att:
  Inte ange patientens personnummer i formuläret.

  Om det inte finns några tidigare förskrivningar, behöver du, efter att du har gjort ansökan
  ringa FHH på förskrivarlinjen och ange patientens personnummer till en konsulent, detta för att vi ska kunna koppla ärendet till aktuell patient.
   

Formulär Enstaka ärende