Om oss

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) är en av de fyra hjälpmedelsverksamheterna inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm.

Vi bedriver och ansvarar för hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Det är stort att vara liten. Förbrukningshjälpmedel är en liten enhet om ca 40 personer, men tillhandahåller hjälpmedel för ca 134 000 patienter per år och har kontakt med 2500 förskrivare.

Hjälpmedelssortiment

Vi ansvarar för hjälpmedelssortimenten

  • inkontinenshjälpmedel
  • diabeteshjälpmedel
  • hjälpmedel för nutrition
  • förband- och sårvårdsmaterial
  • kompressionsmaterial

Från behov till leverans

Vid behov av förbrukningshjälpmedel tar patienten kontakt med sin förskrivare. Vi ger regelbundet utbildning till förskrivare i hjälpmedelssortimenten, regelverk och rutiner. Skulle det uppstå behov av stöd eller råd i val av hjälpmedel för den enskilda patienten, är våra sortimentsansvariga konsulenter experter både på vårt ordinarie upphandlade hjälpmedelssortiment och på vad som kan finnas på marknaden i övrigt. Vi ger stöd och råd utifrån det regelverk och de rutiner som finns vid förskrivning av hjälpmedel. 

Vårt mål är att tillhandahålla förbrukningshjälpmedel som möter behoven hos länets patienter samt att underlätta förskrivningar genom information och utbildning till förskrivare.

Efter förskrivning tar vårt arbete vid när vi får ett så kallat uttag, då vi ansvarar för inköp och distribution av hjälpmedel till patient. Distributör Schenker Dedicated Services arbetar på uppdrag av oss och levererar ut hjälpmedel utifrån de anvisningar och regler som angetts i förskrivningen och från Förbrukningshjälpmedel i hemmet. Förbrukningshjälpmedel i hemmet hanterar patientavgifter, fakturor och eventuella reklamationer. 

Vår kunniga Kundtjänst besvarar era frågor gällande leveranstider, patientavgifter, fakturor och allmänna frågor om förskrivningsprocessen och våra rutiner.

Verksamhetschef: Viktoria Edefur. Telefon: 08-123 475 57,
e-post: viktoria.edefur@regionstockholm.se

Broschyr om Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Informationsfolder för utskrift i A4, men viks till A5-format.