Avgift och betalning

Vissa hjälpmedel har en avgift för patienten, en så kallad egenavgift.

Avgiften är baserad på politiska beslut. Det betyder att Förbrukningshjälpmedel i hemmet inte kan påverka vilka hjälpmedel som är belagda med avgift eller hur mycket du som patient ska betala. Avgiften samlas in och lämnas till Region Stockholm.

Betalning och faktura

Får du hjälpmedel med egenavgift kommer du att få en faktura på de hjälpmedel som skickats till dig. Har du skyddade personuppgifter skickas fakturan via Skatteverkets förmedlingstjänst.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Betalas inte fakturan, kommer påminnelse att skickas. Påminnelsen ska vara betald inom 10 dagar. Skulle inte avgiften vara betald trots påminnelse kommer avgiften att skickas till inkasso.

Avgiften kan betalas med autogiro. Blanketten ska då skickas in för anmälan om autogiro.

Högkostnadsskydd

Av de hjälpmedel som Förbrukningshjälpmedel i hemmet tillhandahåller, är det endast inkontinenshjälpmedel som har ett högkostnadsskydd. Skyddet innebär att du som patient inte ska behöva betala mer än en viss summa per år. 

Läs mer om högkostnadsskydd (länk till 1177.se) 

Autogiro

Anmälan av autogiro görs via blankett och postas till Förbrukningshjälpmedel i hemmet.

Egenavgift och period

Egenavgift och tidsperiod beror på hjälpmedelssortiment. Perioden börjar räknas från det att vi registrerar uttaget i våra system.