Akut leverans till förskrivande enhet eller patient

Leveranser för akuta behov ska ske senast 24 timmar (helgfri vardag), efter beställning.

Akut leverans inom nutrition, inkontinens samt Förband och annat sjukvårdsmaterial används främst vid behov av:

  • Livsuppehållande hjälpmedel
  • Förhindra inläggning på sjukhus
  • Att inte förhindra hemgång från sjukhus alternativt förhindra inläggning på sjukhus.
  • För nutrition ska vuxna ha minst halva energibehovet täckas av näringsprodukterna. Sköra äldre och barn upp till 16 år kan ges undantag i samråd med konsulent.

Inom hjälpmedelsområden Kompression samt Diabetes förekommer inte akuta leveranser.

Så här gör du för att beställa akut leverans:

Akut leverans initieras genom att du som förskrivare kontaktar oss per telefon innan uttag görs. Ring oss på: 08-123 366 75 och välj knappval 2.

I Beställningsportalen kryssar du i  ”telefonavisering som leveranssätt” för att vi ska kunna hantera beställningen som akut.

I samtalet med oss anger du sedan på vilket sätt patienten faktiskt ska få sina hjälpmedel levererade.

För att kunna säkerställa leverans nästkommande vardag behöver beställningen ske senast klockan 14.00 dagen innan. Kontrollera även adress, portkod och telefonnummer till patienten för korrekt leverans.

Frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss Förbrukningshjälpmedel i hemmet på 08-123 366 75.