Reklamation och synpunkter

Här hittar du information om reklamation, hur du lämnar synpunkter och ditt ansvar att anmäla vårdavvikelser.

Reklamation

Är det något fel på levererat hjälpmedel ber vi dig kontakta oss för att göra en reklamation.

Synpunkter

Dina synpunkter som förskrivare är viktiga för oss på Förbrukningshjälpmedel i hemmet. För att utveckla och förbättra vår verksamhet är du välkommen att inkomma med positiva och negativa synpunkter samt förbättringsförslag via HändelseVis.

Vårdavvikelser

Om en patient har skadats (negativ händelse) eller kunde ha skadats (tillbud) till följd av ett förbrukningshjälpmedel behöver du som vårdgivare skriva en vårdavvikelse i ert interna avvikelsesystem.