Förskrivning

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att patientens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där patienten själv är delaktig.

Regelverk och rutiner

I Hjälpmedelsguiden hittar du regelverket och guide för förskrivning av hjälpmedel.

Region Stockholms regelverk för hjälpmedelsförskrivning (länk till Hjälpmedelsguiden)

Förskrivningsprocessen

Alla som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen och vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva hjälpmedel.

Förskrivningsprocessen (länk till Hjälpmedelsguiden) 

Förskrivning

Förskrivning av hjälpmedel görs i Beställningsportalen. Här kan du beställa alla hjälpmedel som är förskrivningsbara genom Region Stockholm. Ange hjälpmedelssortiment och hjälpmedelsleverantör för att få tillgång till de olika sortimenten. Ditt yrke avgör vilka hjälpmedel som du har förskrivningsrätt på.

Behöver du inloggningsuppgifter eller teknisk support, hittar du mer information och kontaktuppgifter på första sidan i Beställningsportalen.

Gå till Beställningsportalen