Diabeteshjälpmedel

Diabeteshjälpmedel tillhandahålls både av Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) och av Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH). Oavsett kan du alltid göra uttag av diabeteshjälpmedel via e-tjänsterna på 1177.se.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet ansvarar för förbrukningsartiklar: teststickor till blodsockermätare, pennkanyler till insulinpennor och lancetter till blodprovstagare.

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) ansvarar för insulinpumpar, sensorer, sändare och avläsare. Vid frågor gällande dessa hjälpmedel, kontakta MAH på telefon 08-123 675 00