Diabeteshjälpmedel

Diabetes är en av de vanligaste sjukdomarna. I Sverige har cirka 4-5 procent av befolkningen diabetes. Personer med diabetes ska ha möjlighet att kontrollera och styra sin behandling och egenvård.

En bra blodsockerkontroll är viktigt vid diabetes. Till största delen (90 procent) görs kontrollen av patienten själv genom så kallad egenvård.

Diabeteshjälpmedel är produkter som hjälper patienten att utvärdera och styra sin behandling samt att administrera läkemedel.

Det är förskrivaren som väljer hjälpmedel i samråd med patienten: behandling, individuella behov samt vardagliga aktivitet avgör valet av hjälpmedel.

Inom det upphandlade sortimentet i Region Stockholm finns följande:

  • Teststickor till blodsockermätare
  • Pennkanyler till insulinpennor
  • Lancetter till blodprovstagare

Blodsockermätare: startkit beställs direkt från de olika produktleverantörerna och är kostnadsfri för patienten. 

Insulinpump, sensorer och sändare: beställs från Medicinteknisk apparatur i hemmet. Läs mer på deras webbplats: mah.regionstockholm.se