Referensgrupp

I arbetet med hjälpmedelssortiment säkerställs kvalitet och att sortimentet möter behovet hos våra patienter.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet tar fortlöpande emot återkoppling från patienter och förskrivare gällande våra hjälpmedel.

Vi har också regelbundna träffar med förskrivare i de olika hjälpmedelssortimenten:

  • diabeteshjälpmedel
  • förband- och sjukvårdsmaterial
  • inkontinenshjälpmedel
  • kompressionsmaterial
  • nutrition

I samband med upphandling är återkoppling från förskrivare av stor vikt för att ställa rätt krav på vårt kommande hjälpmedelssortiment. 

 

Uppdrag i referensgruppen

Deltagare i referensgruppen ska ha godkänt av sin verksamhetschef att medverka och lägga tid på referensgruppsarbetet. Varje referensgrupp ska ha minst ett förannonserat möte per termin. Därutöver kan det vid behov kallas till extra möten och kontakter per mejl och/eller telefon.

Du som förskrivare eller patientorganisation representant ska vara oberoende från leverantör och hjälpmedelsproducent.

Sortimentsarbete

FHH:s konsulenter ska i samråd med referensgruppen utvärdera eventuella nya hjälpmedel som erbjuds på marknaden samt vara en diskussionspartner gällande befintligt hjälpmedelssortiment. Referensgruppen ska särskiljas från expertgruppen som medverkar vid upphandling av förbrukningshjälpmedel.

Information och utbildning

Referensgruppen är en viktig del i att dela information med andra förskrivare men också konsulenter på FHH, så att arbetet kring och sortimentet av förbrukningshjälpmedel är förankrat i den kliniska hälso- och sjukvården i Stockholms län. Referensgruppens medlemmar kan framföra synpunkter och förslag för förskrivarutbildningar.