Asylsökande, kvotflykting eller tillståndslös

Ibland är det svårt att fastställa status för en patient, exempelvis om hen är folkbokförd, turist, ambassadpersonal, utlandssvensk, EU-medborgare, asylsökande eller tillståndslös. Då kan du som förskrivare ta kontakt med med Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Asylsökande patient

Gör en förskrivning enligt ordinarie rutin i Beställningsportalen, men fyll i reservnumret i stället för personnummer samt uppge LMA-kortnumret och datum hur länge LMA-kortet är giltigt.

När patient med reservnummer får ett personnummer, kommer det behöva göras en ny förskrivning. Eventuella kvarvarande uttag på förskrivningen mot reservnumret kommer inte kunna beställas.

Kvotflykting

Patienter som genomgått asylprocessen i sitt hemland och fått uppehållstillstånd i samband med att hen kommit till Sverige kallas för kvotflykting. Har patienten fått sitt personnummer ska ordinarie förskrivnings- och beställningsprocess följas. I vissa fall är det en fördröjning tills patienten får sitt personnummer - då ska du som förskrivare göra en beställning på blankett i stället. Ange patientens dossiernummer i stället för personnummer. Dossiernummer är Migrationsverkets beteckning och följer en person. Numret hittas på beslutet från Migrationsverket.

Tillståndslös / papperslös patient

Barn har full tillgång till vård och behöver inget tillstånd före förskrivning. Gällande personer över 18 år ska du först ta kontakt med Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för godkännande om patienten har rätt till förskrivning av förbrukningshjälpmedel. När godkännande finns ska beställning göras på blankett och reservnummer anges i stället för personnummer. 

Blanketter för förskrivning och uttag

Fyll i blanketten och mejla den till fhh.slso@regionstockholm.se

Vår kundtjänst ringer sedan dig som förskrivare, för komplettering med patientens uppgifter och leveransuppgifter.