Asylsökande, kvotflykting eller tillståndslös

Ibland är det svårt att fastställa status för en patient, exempelvis om hen är folkbokförd, turist, ambassadpersonal, utlandssvensk, EU-medborgare, asylsökande eller tillståndslös. Då kan du som förskrivare ta kontakt med med Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Asylsökande patient

Asylsökande får ett så kallat LMA-kort som visar att personen är asylsökande och omfattas av Lagen (1994:137) om Mottagande av Asylsökande. När personen söker asyl får de först ett kvitto på att de lämnat in en asylansökan. Alla asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto från Migrationsverket om nyligen inlämnad asylansökan, ej äldre än 30 dagar. Vårdgivaren ska kontrollera LMA-kortets giltighet vid varje vårdtillfälle. I de fall giltighetsdatum ska skrivas in i journal eller annat system, kan aktuellt datum för besöket skrivas.

På den nya generationens LMA-kort finns en QR-kod. Med tillgång till en QR-läsare kan kortets giltighet. QR-läsare finns i alla moderna smarttelefoner.

Om kortet är giltigt:
Gör en förskrivning på reservnummer i Beställningsportalen enligt ordinarie rutin, ange LMA kortnummer och dagens datum (År och Månad) i fältet för giltighetsdatum.

Om LMA kortet ej är giltigt:
Förskrivning skall ej göras i beställningsportalen. Brukaren behöver då kontakta migrationsverket. Har migrationsverket dragit in uppehållstillståndet eller giltighetstiden har gått ut skall brukaren hanteras som Papperslös.

Så här gör du för att lägga in en förskrivning i beställningsportalen

Förskrivning görs enligt ordinarie rutin i Beställningsportalen, men fyll i reservnumret i stället för personnummer samt kontrollera att LMA-kortet är giltigt.

Mer information hittar du här.

Kvotflykting

Patienter som genomgått asylprocessen i sitt hemland och fått uppehållstillstånd i samband med att hen kommit till Sverige kallas för kvotflykting. Har patienten fått sitt personnummer ska ordinarie förskrivnings- och beställningsprocess följas. I vissa fall är det en fördröjning tills patienten får sitt personnummer - då ska du som förskrivare göra en beställning på blankett i stället. Ange patientens dossiernummer i stället för personnummer. Dossiernummer är Migrationsverkets beteckning och följer en person. Numret hittas på beslutet från Migrationsverket.

Tillståndslös / papperslös patient

Barn har full tillgång till vård och behöver inget tillstånd före förskrivning. Gällande personer över 18 år ska du först ta kontakt med Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för godkännande om patienten har rätt till förskrivning av förbrukningshjälpmedel. När godkännande finns ska beställning göras på blankett och reservnummer anges i stället för personnummer. 

Blanketter

Nedan blanketter används om det finns särskilda skäl till att Beställningsportalen inte kan användas. Blanketten kan fyllas i och mejlas till fhh.slso@regionstockholm.se

Vår kundtjänst ringer sedan dig som förskrivare, för komplettering med patientens uppgifter och leveransuppgifter.