Förskrivning till barn

Vid varje förskrivning ska leveransuppgifterna kontrolleras för att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade. I förskrivning till barn krävs extra noggrannhet gällande vilka leveransuppgifter som anges.

Leverans till utlämningsställe: ange myndig anhörigs namn

Vid leverans till utlämningsställe ska den personens namn som ska hämta ut försändelsen stå som mottagare. 

Har barnets namn angivits som mottagare av leveransen, behöver barnet legitimera sig för att paket ska kunna hämtas ut. Finns flera personer angivna, exempelvis barnet och vårdnadshavare ska utlämningsstället kontrollera identitetshandling på båda namngivna mottagare.

Därför rekommenderar vi att du som förskrivare endast anger en person och då en myndig anhörig med identitetshandling, så att leveransen enkelt ska kunna hämtas ut.

Avisering: ange endast ett telefonnummer

Oavsett om det är avisering att leveransen finns på utlämningsställe eller om det är telefonavisering inför hemleverans rekommenderas att endast ange ett nummer. Numret ska helst gå till den person som är angiven som mottagare för leveransen. Kontrollera att telefonnumret är aktuellt!

Tipsa om uttag via e-tjänsterna 1177.se!

För barn till och med 12 år kan vårdnadshavare göra uttag via e-tjänsterna på 1177.se. Då kan vårdnadshavaren direkt ändra leveransmottagare och kontaktuppgifter på det enskilda uttaget.

Information om e-tjänsterna på 1177.se för vårdnadshavare

Barnnutrition - vad händer när barnet fyllt 16 år?

Det är olika regelverk och egenavgifter för barn till och med 15 år och personer 16 år och äldre. Har barnet förskrivning på glutenfria produkter eller modersmjölkersättning, som enligt regelverket endast är förskrivningsbart för barn till och med 15 år, kommer dessa förskrivningar att makuleras. Har barnet fortsatt behov av dessa produkter, kan de köpas i öppna handeln.

Övriga nutritionsprodukter som förskrivits innan barnet fyllt 16 år, kommer fortsatt ha en gällande förskrivning men egenavgiften ändras till den som gäller för personer 16 år och äldre.