Hjälpmedelssortiment

Förbrukningshjälpmedel i hemmet tillhandahåller förbrukningshjälpmedel till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

I vårt sortiment hittar du hjälpmedel i produktområdena 

  • diabeteshjälpmedel
  • förband- och sjukvårdsmaterial
  • inkontinenshjälpmedel
  • kompressionsmaterial
  • nutritionsprodukter