För dig som förskrivare

Här hittar du information för dig som är förskrivare inom sortimenten inkontinenshjälpmedel, näringsprodukter, diabeteshjälpmedel, kompression samt förbands- och sårvårdsmaterial.

Förbrukningshjälpmedel är medicinskt material som förskrivs till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

På de här sidorna finns samlad information om alla rutiner som berör dig som förskrivare. Du kan också klicka in på flikarna För dig med hjälpmedel, för att lättare guida och ge information till dina patienter. Under fliken Hjälpmedelssortiment hittar du mer information om våra produktområden och hur vi arbetar med vårt hjälpmedelssortiment.

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får från patienter.

Film om förbrukningshjälpmedel

Filmen är en kort information om hur du kan få förbrukningshjälpmedel och vilka eventuella egenavgifter som gäller.

Film about home aid products

Short film with English subtitles, on how you can get home aid products and the fees that may apply.

See the film at YouTube

See the film at Vimeo