Vad är en förskrivare?

En förskrivare är den som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel.

Förskrivaren skriver ut hjälpmedlet och antecknar i din journal vilket hjälpmedel som har valts.

Förskrivaren ska också informera dig om hur hjälpmedlet ska användas.

Att vara förskrivare är inget yrke. I stället är det personer inom olika legitimerade yrkeskategorier som har rätt att prova ut och förskriva hjälpmedel. Det kan till exempelvis vara en distriktssköterska, dietist eller lymfterapeut.