Återlämning

Har ett uttag gjorts men patienten avlidit, ska kundtjänst kontaktas. Leveransen ska om möjligt stoppas, men är den redan på väg kommer Förbrukningshjälpmedel i hemmet kostnadsfritt att hämta hjälpmedlet. Har patienten avlidit efter leverans kan obruten förpackning hämtas upp till två veckor efter leverans.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet kan inte ta emot hjälpmedel som av annat skäl eller inom annan tidsram önskas återlämnas. Din vårdmottagning kan ta emot dessa hjälpmedel om ni har behov och möjlighet.