Patienter med vårdförmåner

Ibland är det svårt att fastställa status för en patient, exempelvis om hen är folkbokförd, turist, ambassadpersonal, utlandssvensk, EU-medborgare, asylsökande eller tillståndslös. Då kan du som förskrivare ta kontakt med med Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

EU- och EES-patient

Kopiera patientens EU-kort eller provisoriskt intyg på fram- och baksida. Intygets giltighetsdatum ska synas tydligt på kopian. Av sekretesskäl ska kopia på intyget postas till FHH. Förskrivningen kommer hanteras efter att FHH mottagit komplett underlag med intyg. 

Gör därefter en förskrivning enligt ordinarie rutin i Beställningsportalen, men ange reservnummer i stället för personnummer. 

Har patienten inget giltigt tillstånd för antingen patienten köpa hjälpmedlet själv som egenvård eller så kan du som förskrivare följa rutinen för patienter utan giltigt tillstånd

Patienter som omfattas av konventioner och överenskommelser

Kopiera patientens pass från det land som har konventioner eller överenskommelser med Sverige. Gör därefter en beställning på blankett avsedd för det sortiment du ska förskriva. 

Patient som är utlandssvensk pensionär

Förskrivning görs i Beställningsportalen på reservnummer. Du fyller i uppgifterna, att intyget är utfärdat av Försäkringskassan på en specifik ort samt till och med datum/giltighet på intyget. Kopiera ID-kort eller pass samt underskrivet intyg från Försäkringskassan. Av sekretesskäl ska kopia identitetshandlingen och intyget postas till FHH. Förskrivningen kommer hanteras efter att FHH mottagit komplett underlag med intyg. 

Övriga patienter som är berättigade till vårdförmåner i Sverige enligt Turisthandboken

Förskrivaren gör beställning på blankett för förskrivning och uttag. 

Blanketter

Nedan blanketter används om det finns särskilda skäl till att Beställningsportalen inte kan användas. Blanketten kan fyllas i och mejlas till fhh.slso@regionstockholm.se

Vår kundtjänst ringer sedan dig som förskrivare, för komplettering med patientens uppgifter och leveransuppgifter.