Välkommen till Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Välkommen till Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Vi tillhandahåller förbrukningshjälpmedel inom diabetes, förband, sjukvård, inkontinens, kompression och näring - till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

E-tjänster på 1177.se för beställning och kontakt

Du som loggat in i 1177.se kan där: 

  • Se vilka förbrukningshjälpmedel du har fått utskrivet
  • Se namn på den som har skrivit ut hjälpmedlen till dig
  • Beställa uttag av förbrukningshjälpmedel
  • Se om din beställning har kommit fram och registrerats
  • Skicka meddelanden till oss på ett säkert sätt 

För dig med gånghjälpmedel, rullstolar, elrullstolar eller hygienhjälpmedel

För dig med kommunikations-, kognitions-, syn- eller hörselhjälpmedel

För dig med CPAP, syrgasapparatur, sensorer, sändare, insulinpumpar och annan medicinteknisk apparatur

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen till oss på hjälpmedelsverksamheterna!