Felfällning och makulering

Om förskrivningen inte är komplett kan vi inte handlägga och administrera den. För att leverera rätt artiklar i rätt tid felfäller vi därför beställningen.

När en förskrivning eller uttag felfälls är det för att du som förskrivare ska kunna gå in i Beställningsportalen och komplettera eller förtydliga din beställning.

Vår ambition är att felfälla inom 24 timmar från det att vi fått beställningen, men ibland tar det längre tid.

Det är viktigt att dina kontaktuppgifter i Beställningsportalen är uppdaterade samt att du anger vem som ska kontaktas i ditt ställe om du gör en beställning strax innan ledighet. Detta med anledning av att du som förskrivare får ett felfällningsmeddelande via Beställningsportalen till din e-post och ibland söker vi också personlig kontakt per e-post eller telefon för att förklara varför vi inte kunnat handlägga ditt ärende. Du får också ett meddelande i Beställningsportalen nästa gång du loggar in.

Makulering

Vill du makulera ett uttag? Kontakta kundtjänst direkt om du har gjort ett felaktigt uttag. För att beställningen ska kunna makuleras måste den stoppas innan den har gått för plock på lagret. Har beställningen gått för plock, kan den inte makuleras. Hinner vi stoppa beställningen kommer vi felfälla ditt uttag och du har då möjlighet att redigera eller makulera din förskrivning i Beställningsportalen.

Vill du makulera en förskrivning? En förskrivning får inte makuleras om det finns pågående uttag, kontakta därför alltid kundtjänst om du är osäker innan du makulerar en förskrivning i Beställningsportalen.