Tidsspärr för uttag

Sortimenten diabetes och inkontinens har en tidsspärr mellan uttagen.

Har du uttag kvar står det angivet när nästa uttag tidigast kan göras, både i informationen om dina förskrivningar i e-tjänsten 1177.se och på eventuell talong.

Genom 1177.se går det inte att göra uttag innan tidsspärren passerat.

Har talong skickats in för tidigt kommer vi spara talongen om det är mindre än 5 dagar till tidsspärren. Beställningen kommer då handläggas så snart tidsspärren släppts. Är det mer än 5 dagar till tidsspärren kommer beställningen inte kunna göras, utan du får återkomma med en ny beställning av uttag.