Kompressionsmaterial

Detta hjälpmedelssortiment innefattar medicinskt kompressionsmaterial för arm, ben, bål och huvud, med graderat tryck för arm och ben enligt RAL-standard.

Om en kroppsdel har svårt att föra tillbaka vätska blir det en svullnad. Svullnaden kan ge smärta och försvårar för cellerna att ta upp näring.

Med kompressionsmaterial behandlas kroppsdelen genom att öka trycket där det finns en kvarstående svullnad. Det underlättar för muskelpumpen och styr vätskan i rätt riktning, och cellerna får lättare att ta upp näring. Kompressionsmaterial kan även användas för att minska ärrvävnad efter exempelvis stora brännskador. 

För att få kompressionsmaterial som hjälpmedel krävs vissa diagnoser som bedöms av läkare, lymfterapeut eller distriktssköterska i samråd med läkare.

Kompressionsmaterial används oftast dagtid (upprättstående kroppsposition) men det finns även produkter som kan användas nattetid (då patienten ligger ner). Kompression kan ges med lindor eller med kompressionsmaterial efter kroppsdel.

För de flesta kroppsdelar finns kompressionsmaterial i standardmått - de passar de flesta patienterna. Det händer att kompressionsmaterialen i standardmått inte möter patientens kroppsmått och medicinska behov, då kan förskrivaren beställa ett kompressionsmaterial som är måttsytt utifrån patientens specifika kroppsmått. 

Avgift för hjälpmedel

Detta hjälpmedelssortiment är belagt med en egenavgift för patienten.