Utbildning

Vi håller regelbundet utbildning i det förskrivningsbara hjälpmedelssortiment, regelverk och rutiner. Utbildningarna vänder sig till dig som har förskrivningsrätt och beställer hjälpmedel från Förbrukningshjälpmedel i hemmet som hjälpmedelsleverantör.

Kostnad

Alla våra utbildningar är kostnadsfria för dig som förskrivare.

Information och anmälan

Information och anmälan till alla våra förskrivarutbildningar hittar du i Hjälpmedelsverksamheternas kurskatalog.

Bekräftelse

Du kommer att få en bekräftelse till anmäld kurs, så snart din anmälan är behandlad. Får du ingen bekräftelse när du klickar på "Skicka" är anmälan inte genomförd. 

Avanmälan

Om du har fått förhinder kan du avanmäla dig från kursen snarast, så att eventuell annan förskrivare på väntelista ska få möjlighet att ta din plats. Avanmälan sker via fhh.slso@regionstockholm.se.

Skräddarsydda utbildningar

Har du några specifika önskemål om utbildning och information är du välkommen att höra av dig till oss. Ring eller e-posta!

Obligatorisk utbildning för behörighet

För att få behörighet i Beställningsportalen är Socialstyrelsens utbildning om förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel i Region Stockholm.