Utbildning

Vi håller regelbundet utbildning i det förskrivningsbara hjälpmedelssortiment, regelverk och rutiner. Utbildningarna vänder sig till dig som har förskrivningsrätt och beställer hjälpmedel från Förbrukningshjälpmedel i hemmet som hjälpmedelsleverantör.

Kurskatalog

Utbildningarna har fokus på enskilda produktområden. På denna sida hittar du kurskatalogen för samtliga hjälpmedelsverksamheter. Vi erbjuder både fysiska och digitala kurstillfällen. Vi publicerar utbildningarna terminsvis och de tillfällen som redan har passerat kommer inte synas.

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller. 
  • Beställning av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm eller Medicinteknisk apparatur i hemmet. 

Anmälan 

Från hösten 2022 kommer vi inte längre att använda Lärtorget vid anmälan till våra utbildningar. Du kommer inte heller kunna hitta utbildningarna i Lärtorgets kurskatalog. Du ska istället använda dig av kurskatalogen på vår webbplats och anmäla dig genom anmälningsformuläret som finns längst ned på respektive utbildningssida.

Bekräftelse

Vid anmälan får du en automatisk bekräftelse att du har fått en plats alternativt information om att du finns med på väntelistan. Om ledig plats uppstår kommer alla på aktuell väntelista erbjudas möjlighet att anmäla sig till utbildningen. Den förste att anmäla sig får den lediga platsen. 

Avanmälan

Vid behov kan du själv avanmäla dig med länken du fick vid anmälan. Om det är mindre än en vecka till kurstillfället tas avanmälan emot via e-post till: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se

Kostnad

Alla våra utbildningar är kostnadsfria för dig som förskrivare.

Skräddarsydda utbildningar

Har du några specifika önskningar om utbildning och information är du välkommen att höra av dig. 

Obligatorisk utbildning för behörighet

För att få behörighet i Beställningsportalen är Socialstyrelsens utbildning om förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel i Region Stockholm.