Utbildning

Vi håller regelbundet utbildning i det förskrivningsbara hjälpmedelssortiment, regelverk och Beställningsportalen. Utbildningarna vänder sig till dig som har förskrivningsrätt och beställer hjälpmedel från Förbrukningshjälpmedel i hemmet som hjälpmedelsleverantör.

Kurskatalog

Kurskatalog Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Skräddarsydda utbildningar

Har du några specifika önskningar om utbildning och information är du välkommen att höra av dig.