Avgift och faktura

Vissa hjälpmedel är belagda med en avgift, en så kallad egenavgift.

Avgiften är baserad på politiska beslut. Det betyder att Förbrukningshjälpmedel i hemmet inte kan påverka vilka hjälpmedel som är belagda med avgift eller hur mycket som patienten ska betala. Avgiften samlas in och återförs till Region Stockholm.

Betalning och faktura

Förbrukningshjälpmedel i hemmet har i uppdrag att skicka faktura till patienter. Efter leverans av hjälpmedel skickas en faktura till patienten. Har patienten skyddade personuppgifter skickas fakturan via Skatteverkets förmedlingstjänst.

Patienten har 30 dagar på sig att betala fakturan. Skulle inte fakturan vara betald vid förfallodatum, skickas påminnelse. Skulle inte avgiften vara betald trots påminnelse kommer avgiften att skickas till inkasso.

Avgiften kan betalas med autogiro, blankett ska då skickas in för anmälan om autogiro.

Autogiro

Anmälan av autogiro görs via blankett och postas till Förbrukningshjälpmedel i hemmet.