Återlämning

Förbrukningshjälpmedel i hemmet kan hämta hjälpmedel från patient som avlidit, om hjälpmedlet är i obruten förpackning och det inte gått mer än 2 veckor sedan leverans. Ring kundtjänst för retur.

Vi kan inte ta emot hjälpmedel som av annat skäl eller inom annan tidsram önskas återlämnas.