Skyddad id

En särskild handläggning krävs för att säkerställa att patienter med skyddade personuppgifter ska få sina hjälpmedel och för att patientens identitet ska förbli skyddad.

Vid beställning av förbrukningshjälpmedel till patienter som har skyddade personuppgifter ska du som förskrivare använda blankett för aktuellt sortiment. Det går endast att göra ett uttag per förskrivning. 

Leveransadress kan vara till dig som förskrivare eller ange annan leveransadress som överenskommits med patienten. Namn på mottagare av leveransen måste anges för att leverans ska kunna ske. Om du anger dig själv som mottagare för leveransen (länk till information om hur adress till vårdgivare ska anges), kan du också ange ett till namn (fiktivt) eller ord inom parantes för att underlätta för dig att identifiera vilken av dina patienter leveransen sedan ska till. 

Blanketter för förskrivning och uttag

Fyll i blanketten och mejla den till fhh.slso@regionstockholm.se

Vår kundtjänst ringer sedan dig som förskrivare, för komplettering med patientens uppgifter och leveransuppgifter.