Patient med skyddade personuppgifter

En särskild handläggning krävs för att säkerställa att patienter med skyddade personuppgifter ska få sina hjälpmedel och för att patientens identitet ska förbli skyddad.

Beställning

Vid beställning av hjälpmedel ska Beställningsportalen användas. Förskrivaren ska fylla i sina egna kontaktuppgifter eller alternativa kontaktuppgifter för att beställningen ska kunna hanteras.

Undantag från att använda Beställningsportalen är om det finns särskilda skäl (förskrivarens bedömning). I dessa fall ska beställningen skickas via post eller e-post till respektive hjälpmedelsverksamhet. I blanketten ska patientens kodnummer ersätta personnumret och andra personuppgifter.  

Det går endast att göra ett uttag per förskrivning. 

Uppgifter i Beställningsportalen

När en patient har tilldelats skyddade personuppgifter, även kallat skyddad ID, kommer namn, adressuppgift och telefonnummer inte att framgå i Beställningsportalen. Därför är det viktigt att förskrivaren kompletterar beställningen med egna eller alternativa kontaktuppgifter för att hjälpmedelsverksamheten ska kunna hantera beställningen.

Leveransadress

Leveransadress kan vara till dig som förskrivare eller ange annan leveransadress som överenskommits med patienten. Namn på mottagare av leveransen måste anges för att leverans ska kunna ske. Om du anger dig själv som mottagare för leveransen (länk till information om hur adress till vårdgivare ska anges), kan du också ange ett till namn (fiktivt) eller ord inom parantes för att underlätta för dig att identifiera vilken av dina patienter leveransen sedan ska till. 

Blanketter

Nedan blanketter används om det finns särskilda skäl till att Beställningsportalen inte kan användas. Blanketten kan fyllas i och mejlas till fhh.slso@regionstockholm.se

Vår kundtjänst ringer sedan dig som förskrivare, för komplettering med patientens uppgifter och leveransuppgifter.