Uttag av hjälpmedel

Uttag innebär att du får dina hjälpmedel levererade till dig.

Inom sortimenten diabetes, inkontinens och näring kan du själv beställa så kallade uttag.Din förskrivare anger i förskrivningen hur många uttag som får göras. Kompressionsmaterial samt förband och sjukvårdsmaterial levereras när förskrivaren gör en förskrivning - du kan inte gör egna uttag inom dessa sortiment.

Hur gör jag uttag?

Du kan göra uttag via e-tjänsten 1177.se eller ringa vår kundtjänst.

För dig som har gamla papperstalonger med giltighetstid kvar så går de att använda för uttag. Från och med 1:a februari 2024 skrivs inga nya papperstalonger ut då dessa snart är utfasade.

Om du gör beställning via talong, tänk på att postgången tar några dagar och leveranstiden räknas från den dag talongen registreras hos oss.

Kontrollera dina leveransuppgifter

För att dina hjälpmedel ska nå dig, kontrollera vid varje uttag namn och telefonnummer till den som ska ta emot paketet, leveransadress och eventuell portkod/porttelefon.

Leverans inte kan ske till boxadress.