Kompressionsprodukter

I första hand ska standardprodukter eller justerbara produkter väljas. Möts inte patientens medicinska behov inom förstahandsvalet kan måttsydda kompressionsprodukter förskrivas.

Beställning av måttsydda kompressionsprodukter

I Beställningsportalen anges den kroppsdel beställningen berör, vilken produktleverantör samt det antal som ska förskrivas. Notera att det i Beställningsportalen ska anges antal i styck, inte i par. Exempelvis om patienten behöver två strumpor (1 par) ska du ange 2 styck. Genomför beställningen. Skriv upp förskrivningsreferensnummer som du får i kvittot, det behöver respektive produktleverantör vid din beställning hos dem.

Gå sedan till produktleverantörens webbplats och gör din beställning i deras webshop eller via blankett. Antalet måste stämma överens med det antal du beställde i Beställningsportalen. Viktigt att du anger referensnumret från Beställningsportalen och kontaktuppgifter till dig som förskrivare. 

Produktleverantören kommer nu kontakta FHH och få ordern godkänd. Därefter tillverkas produkten och levereras till den adress du angett.

Justering av kompressionsprodukt


I vissa fall passar inte den förskrivna kompressionsprodukten och en justering behövs. Justering kan endast beställas inom 3 månader från förskrivningsdatum.

Information för att fylla i formuläret hittas i Beställningsportalen och pris för justering fås genom kontakt med produktleverantör.