Hemlös

Patienter som saknar folkbokföringsadress och behöver förbrukningshjälpmedel kräver en särskild hantering då förskrivning och uttag inte kan hanteras enligt vanlig rutin i Beställningsportalen.

Som förskrivare behöver du kontrollera att patienten är hemlös, och inte utflyttad från Sverige. Om hen är utflyttad ska andra rutiner följas, läs mer om patienter med vårdförmåner.

Är patienten hemlös, gör en beställning på blankett avsedd för det sortiment du ska förskriva. 

Blanketter för förskrivning och uttag

Fyll i blanketten och mejla den till fhh.slso@regionstockholm.se

Vår kundtjänst ringer sedan dig som förskrivare, för komplettering med patientens uppgifter och leveransuppgifter.