Förband och sjukvårdsmaterial

Vårt sortiment av förband och sjukvårdsmaterial är olika typer av förband eller bandage som sätts på skadad hud. Hjälpmedel inom detta sortiment används endast för patienter som sköter sin egen vård i hemmet.

Vilket förband eller bandage som förskrivs beror på sårets tillstånd. Vid val av förband eller bandage är det också viktigt att se till att patienten eller den person i hemmet som hjälper patient, kan använda materialet.

Förbandet eller bandaget ska anpassas till sårläkningens olika faser. Hjälpmedlet ska också skydda helt mot bakterier i omgivningen, ha en uppsugande effekt och behålla sårvätska i förbandet. Patienten ska tycka att det är behagligt och förbandet eller bandaget får inte fastna i såret.

Inom sortimentet Förband och sjukvårdsmaterial hittar du även förbrukningsmaterial eller förband till trakealkanyl och hemventilator, gastrostomiport, sugkatetrar och sugslangar, kanyler, skyddskläder, handsprit och koksalt samt sterilt vatten.

Avgift för hjälpmedel

Detta hjälpmedelssortiment är belagt med en egenavgift för patienten.