Arbete med sortimentet

För att möta patienters behov arbetar Förbrukningshjälpmedel i hemmet kontinuerligt med hjälpmedelssortimentet.

Förbrukningshjälpmedel i sortiment

Alla förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel är avtalade. Upphandling sker med stöd av upphandlingsenheten på Region Stockholms Serviceförvaltning.

Upphandling sker utifrån funktion. Det betyder att det i upphandlingen kravställs vilka egenskaper en produkt ska ha för att möta det medicinska behovet. Region Stockholm har i Hjälpmedelsguiden beskrivit vilka behov som ska tillgodoses.

Om förskrivningsbart produktsortiment inte fyller patientens medicinska behov, kan förskrivare efter samråd med hjälpmedelskonsulent göra en ansökan om så kallat enstaka ärende utanför ordinarie sortiment.

Referensgrupper och expertgrupper

Förbrukningshjälpmedel håller regelbundet träffar med förskrivare för de olika produktsortimenten. Referensgruppen utvärderar tillsammans med våra hjälpmedelskonsulenter eventuellt nya hjälpmedel som erbjuds på marknaden, samt är diskussionspartner gällande befintligt hjälpmedelssortiment. Klicka här för att läsa mer om referensgruppsarbetet

I samband med upphandling samlar upphandlingsenheten en expertgrupp där våra hjälpmedelskonsulenter men också andra vårdgivare deltar.

Tendsign

TendSign används som upphandlingssystem. Se annonserade upphandlingar eller marknadsundersökningar (RFI).

Hjälpmedelstjänsten

En förutsättning för att Förbrukningshjälpmedel i hemmet ska kunna köpa en produkt är att leverantören är ansluten till Hjälpmedelstjänsten.