Stockholm-patient utanför länet

Är patienten folkbokförd i Stockholms län och vistas tillfälligt i annan region, kan leverans ske till den tillfälliga adressen. FHH levererar inom Sverige.

Har patienten en aktuell förskrivning och önskar uttag med leverans till annat län kan patienten, dess företrädare eller du som förskrivare byta leveransadress för det aktuella uttaget.

Patienten eller dess företrädare kan göra det genom att ta kontakt med vår kundtjänst per telefon eller genom att göra uttaget via e-tjänsterna på 1177. Förskrivare kan göra uttaget i Beställningsportalen och för det aktuella uttaget ange den tillfälliga adressen. Detta behöver göras för varje uttag, så länge patienten vistas på annan adress än den som är angiven i förskrivningen.

Om patienten saknar förskrivning och kontaktar vården i annat län ska förskrivaren beställa utifrån det länets aktuella sortiment och fakturera Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi kan inte hjälpa till i denna hantering.