Uttag till barn

Vid uttag av förbrukningshjälpmedel till barn är det extra viktigt att kontrollera att uttaget har rätt namn och leveransadress, så att produkterna enkelt kan levereras eller hämtas ut från utlämningsställe.

Leverans till utlämningsställe: ange myndig närståendes namn

Vid uttag, ange namn på den person som ska hämta ut paketet från utlämningsställe. 

Har barnets namn angivits som mottagare av leveransen, behöver barnet legitimera sig för att paket ska kunna hämtas ut. Finns flera personer angivna, exempelvis barnet och förälder ska utlämningsstället kontrollera identitetshandling på båda namngivna mottagare.

Därför rekommenderar vi att du endast anger en person och då en myndig närstående med identitetshandling, så att leveransen enkelt ska kunna hämtas ut.

Avisering: ange endast ett telefonnummer

Oavsett om det är avisering för att leverans finns på utlämningsställe eller om det är telefonavisering inför hemleverans rekommenderas att endast ange ett telefonnummer. Numret ska helst gå till den person som är angiven som mottagare för leveransen. Kontrollera att telefonnumret är aktuellt!

Tips, gör uttag via e-tjänsterna 1177.se!

För barn till och med 12 år kan vårdnadshavare göra uttag via e-tjänsterna på 1177.se. Då kan vårdnadshavaren direkt ändra leveransmottagare och kontaktuppgifter på det enskilda uttaget.

För barn som är 13 år eller äldre krävs legitimering. 

Information om e-tjänsterna på 1177.se för vårdnadshavare (länk till 1177.se)