Inkontinenshjälpmedel

Inkontinens är ett stort folkhälsoproblem och minst en halv miljon människor har så besvärligt urinläckage att det stör vardagslivet. Knappt hälften av dem söker vård.

Det finns olika orsaker till inkontinens. Det kan bero på svaghet i bäckenbottenmuskulaturen, sammandragningar i urinblåsan, förstorad prostata, försvagad tömningsmuskel, läkemedel eller försvagade nervsignaler.

Olika typer av inkontinens:

  • Ansträngningsinkontinens, kallas även stressinkontinens
  • Trängningsinkontinens, kallas även överaktiv blåsa
  • Blandinkontinens
  • Överrinningsinkontinens

Det finns olika behandlingsformer för inkontinens. Inkontinenshjälpmedel ska ses om ett komplement till annan behandling och kan förskrivas i avvaktan på utredning, under utredning eller vid kronisk inte behandlingsbar inkontinens. 

Avgift för hjälpmedel

Detta hjälpmedelssortiment är belagt med en egenavgift för patienten.