Perioder för förskrivning och uttag

Förskrivning och uttag ska täcka behovet av ett hjälpmedel under en viss period.

  • Diabetes: Förskrivningen är giltig ett år och uttag kan göras 4 gånger per år. Ett uttag ska räcka för ett behov av diabetesprodukter för 3 månader.

  • Förband och sjukvårdsmaterial: Förskrivning sker samtidigt som uttag och ska räcka för att behov av förband- och sjukvårdsartiklar för 3 månader. 

  • Inkontinens: Förskrivningen gäller ett år och uttag kan göras upp till 6 gånger per år. Ett uttag ska räcka för ett behov av inkontinenshjälpmedel för 2 månader. 

  • Kompression: Förskrivningen sker samtidigt som uttag och gäller för två artiklar per kroppsdel för 3 eller 6 månader, beroende på vilken typ av kompressionsmaterial som du fått förskrivet. 

  • Näring: Uttag får göras 6 gånger per 6 månader, ett uttag ska täcka en månads behov.

Räcker inte ett uttag för den avsedda perioden eller upplever du att de hjälpmedel som du har inte passar ditt medicinska behov - ta kontakt med din förskrivare för ny bedömning och förskrivning utifrån ditt behov av hjälpmedel.