Uttag

Inom sortimenten diabetes, inkontinens och näring får patienten leverans av det förskrivna hjälpmedlet genom så kallade uttag.

Du kan bocka i att uttag ska ske direkt i samband med förskrivning, eller så kan patienten själv göra ett uttag senare.

Som förskrivare ska du ange hur många uttag som innefattas i förskrivningen.

Hur görs uttag?

Patienten kan alltid göra uttag via e-tjänsten 1177.se eller ringa vår kundtjänst.

Har du och patienten kommit överens om att papperstalong är ett lämpligt sätt att göra uttag på, bockar du för det alternativet i förskrivningen. Talongerna kommer automatiskt att skickas till patienten så länge det finns uttag kvar i förskrivningen. Det skickas en talong per förskrivning.

Skulle patienten göra ett uttag via 1177.se kommer eventuell talong som finns i hemmet inte längre vara uppdaterad, men en ny talong skickas ut om det finns uttag kvar i förskrivningen.

Patientinformation för utskrift: Beställa förskrivna förbrukningshjälpmedel (.pdf)

Avgift, betalning och högkostnadsskydd

Vissa hjälpmedel är belagda med en egenavgift för patienten.