SMS vid hemleverans med Best

Här hittar du svar på de 7 vanligaste frågorna om sms som skickas i samband med hemleverans från Best.

1. Avsändare och tidpunkt för sms?

Best Transport skickar sms:et när leveransen är packad på bil för utkörning, det vill säga den morgon som leverans förväntas ske.

2. Vad står i sms:et?

I sms:et kommer det stå att leverans är på väg från Region Stockholm och hänvisning till att klicka på länk för att fylla i portkod samt få information om närstående leverans. Exempel på sms:

imagefybgi.png

3. Vad står på webbsidan dit länken i sms:et går?

Länken går till Best:s webbplats. Där får du information om uppskattad leveranstid +/- 10 minuter och har möjlighet att följa bilen i realtid.

För att se om leveranstiden ändrats behöver du klicka på länken i sms:et på nytt eller uppdatera webbsidan. Inget nytt sms skickas vid uppdatering.

På webbsidan finns också möjlighet att lägga till aktuell portkod. Informationen når chauffören efter att du klickat ”spara”.

Exempel på information på webbsidan:

imagesdjj.png

4. Behöver jag göra något?

Nej, leverans sker oavsett. Sms:et är en möjlighet för dig att få mer information om leveransen och uppdatera eventuell portkod.

5. Till vilket telefonnummer skickas sms?

Sms skickas endast till ett telefonnummer. Se till att det telefonnummer som anges går till den person som ska ta emot leveransen. Den personen är inte alltid patienten utan kan exempelvis vara hemtjänst, vårdnadshavare eller annan anhörig. 

Gränssnittet för dig som beställer förbrukningshjälpmedel hindar inte att fylla i flera nummer. För att underlätta kontakt kring leveransen, ber vi dock att du endast fyller i ett telefonnummer. 

Så här är logiken för hur sms kommer skickas:

  • Finns bara ett nummer angivet i fältet för telefon - skickas sms dit.
  • Finns ett fast nummer och ett mobilnummer - skickas sms till mobilnumret.
  • Finns kontaktpersons telefon, oavsett om andra nummer finns i fält för telefon eller mobiltelefon - skickas sms till kontaktpersonens telefonnummer.
  • Finns telefonnummer angivet i fältet för leveranskommentar, skickas inget sms till det numret.

6. Vad händer om telefonnumret går till fast telefoni?

Inget händer. Sms skickas endast till telefonnummer som börjar med siffrorna 07. 

7. Vad händer om jag inte har en smartphone?

Då kommer du inte kunna följa länken direkt i telefonen.