Uppdateringar av distribution och logistiksystem från och med den 3 juni

Förbrukningshjälpmedel i Hemmet kommer från och med den 3 juni att uppdatera och utveckla sitt distributions- och logistiksystem. Genom dessa förbättringar och effektiviseringar kommer vi att kunna hantera och distribuera beställningar till patienter på ett snabbare och effektivare sätt.

Målet med dessa förändringar är att:
• öka patientsäkerheten
• höja vår leveransprecision
• säkerställa snabbare leveranser till patienten
• åtgärda avvikelser och restnoteringar mer effektivt

Korrekta uppgifter bidrar till säkrare leveranser

För att säkerställa att leveranserna sker korrekt, ber vi dig som förskrivare att redan från början noggrant kontrollera att mottagarens uppgifter och adress är korrekta, samt att beställda artiklar och antal överensstämmer med din ordination.

Om du upptäcker några felaktigheter på en order som du har skickat till oss, vänligen ring oss omedelbart på Förbrukningshjälpmedel i Hemmet på telefonnummer 08-123 366 75 och anmäl händelsen.

Dessa ändringar påverkar även era patienter. Om de upptäcker att en order är felaktig, behöver de snabbt reagera och kan kontakta oss på telefonnummer 08-123 366 50.

Fel du som förskrivare behöver vara extra uppmärksam på:
• fel adress
• order är beställd till fel patient
• det saknas portkod
• antal av beställda artiklar är för högt
• fel artiklar har beställts
• order beställdes till godemannen och inte till själva patienten

Publicerad 2024-05-21