Kvittens vid hemleverans som telefonaviserats

2021-02-02: För att minska risk för smittspridning av Covide-19 har sedan i våras rutinen vid mottagande av leverans ändrats. Ingen signatur krävs för kvittering av telefonaviserad hemleverans. Chauffören frågar i stället efter för- och efternamn på mottagaren och skriver in det i sin handdator som kvittens.

Telefonaviserade hemleveranser levereras inom ett tidsspann om tre timmar en överenskommen dag. Leveransen överlämnas personligen och ska om möjligt kvitteras med underskrift av mottagaren.

Sedan i våras har denna rutin ändrats för att minska risk för smittspridning av Covide-19. Ingen signatur krävs. Chauffören frågar i stället efter för- och efternamn på mottagaren och skriver in det i sin handdator som kvittens.

Hemleveranser som enligt överenskommelse ska levereras utanför dörr kräver ingen kvittens.