Tidigare driftstörning hos 1177 avhjälpt

Tjänsten för att kunna beställa förbrukningsvaror via tjänsten 1177 fungerar igen.

På grund av det tidigare avbrottet kan det initialt bli något längre leveranstid än normalt.

Publicerad 2024-01-30